Текст песни Shepherds Reign - Aiga

Оригинальный текст песни Aiga

Tulolo! Nofo!
Tulolo! Nofo!
Patia! Patia!
Lua pati! Lua pati!
Tolu tolu fa!
Tolu tolu fa!


Fa'alogo mai se'i ou fai atu sina tala nei
(Listen to what I’m about to say)
Ua tele tagata ua galo nai latou matua
(A lot of you have forgotten about your parents)
Ua fiapule. Ua sa'oloto i lenei lalolagi
(You have become self-righteous)
Maua loa le tupe, maua le malosi ona sola lea
(Now that you have the wealth, now that you have the strength, you feel you can fly?!)


Se sole. Toe fo'i lou aiga
(Hey boy! Return to your family!)
Cheehoo!
Leai ma se uiga o lena tupe. Sau!
(Your wealth is not important. Come!)
Leai ma se uiga o lena poto. Sau!
(Your knowledge is not important. Come!)
Toe fo'i mai ia lou aiga. Sau!
(Just return to your family)
Sau ia!
(Let’s go!)


E te fiu e sa'ili solo (You will try searching all over)
Se mea e manuia ai lou loto (For things that'll please and satisfy you)

Le lalolagi matagofie
(The world is a magnificent place)
A o le aiga e maua ai, le loto mālie!
(But only with your family will you ever find true happiness)


Fa'apea ua poto ona galo loa lou aiga (Don’t think that how smart you’ve become gives you reason to forget your family)
Ia e manatua fautuaga mai tatou mātua (Remember the words of wisdom given to you by your parents)
Talofae i nai o tatou tua'a.
O ē sa mua i malae.
Lea ua fai i lagi le folauga (Blessed are our ancestors who’ve walked these grounds and have gone to the heavens)


Se suga. Toe fo'i lou aiga (Hey girl! Return to your family!)
Cheehoo!
Leai ma se uiga o lena tupe. Sau!
(Your wealth is not important. Come!)
Leai ma se uiga o lena poto. Sau!
(Your knowledge is not important. Come!)
Toe fo'i mai ia lou aiga. Sau!
(Just return to your family)
Sau ia!
(Let’s go!)

E te fiu e sa'ili solo (You will try searching all over)
Se mea e manuia ai lou loto (For things that'll please and satisfy you)
Le lalolagi matagofie (The world is a magnificent place)
A o le aiga e maua ai, le loto mālie!
(But only with your family will you ever find true happiness)


Patia. Patia.
Lua pati. Lua pati.

Tolu tolu fa. Hei hei ho!

E te fiu e sa'ili solo (You will try searching all over)
Se mea e manuia ai lou loto (For things that'll please and satisfy you)

Le lalolagi matagofie (The world is a magnificent place)
A o le aiga e maua ai, le loto mālie!
(But only with your family will you ever find true happiness)
Le loto mālie!